Skip to content

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να εξοικειωθεί με την ανάλυση των εταιρικών χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Η γνώση αλλά πολύ περισσότερο η ερμηνεία των οικονομικών δεικτών, είναι απαραίτητο στοιχείο για την ορθή αξιολόγηση μιας εταιρικής μονάδας και συνεπώς, της λήψης βέλτιστων χρηματοοικονομικών αποφάσεων και οικονομικού προγραμματισμού.

Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό θα καλλιεργηθεί στους φοιτητές ολοκληρωμένη γνώση των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, ξεκινώντας από τα κυριότερα είδη παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις βασικές αρχές και τις μεθόδους ανάλυσης και φτάνοντας μέχρι την ερμηνεία των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, από την πλευρά τρίτων (πιστωτές, αναλυτές, τράπεζες κ.λ.π.).

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης, παρουσίασης και σύγκρισης των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Να υπολογίζουν τους βασικούς αριθμοδείκτες που είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας (ρευστότητα, κερδοφορία κ.λ.π.)
 • Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας εταιρίας και να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις (για πιστωτική πολιτική, κεφαλαιακή διάρθρωση κ.λ.π.)

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης, παρουσίασης και σύγκρισης των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Να υπολογίζουν τους βασικούς αριθμοδείκτες που είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας (ρευστότητα, κερδοφορία κ.λ.π.)
 • Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας εταιρίας και να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις (για πιστωτική πολιτική, κεφαλαιακή διάρθρωση κ.λ.π.)

 

Περιεχόμενο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 1. Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 2. Βασικές Μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (διαχρονική, διαστρωματική, στατική, δυναμική)
 3. Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης Κατάσταση ταμειακών ροών, Κεφάλαιο κίνησης)
 4. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την χρήση αριθμοδεικτών (Ρευστότητα, Αποδοτικότητα, Κερδοφορία, Κεφαλαιακή Διάρθρωση)

Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων

 1. Πηγές εταιρικής Χρηματοδότησης Κόστος κεφαλαίου και εταιρική κεφαλαιακή δομή
 2. Αξιολόγηση Επενδυτικών αποφάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών (ROI, ROA, EVA, WACC).
 3. Ανάλυση νεκρού σημείου
 4. Αξιολόγηση εταιριών (case studies)

 

Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:

 1. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία & Πρακτική,
 2. Αθήνα, Εκδόσεις Rosili
 3. Νιάρχος, Ν. , (2004),  Χρηματοοικονομική  Ανάλυση  Λογιστικών  Καταστάσεων,  Αθήνα,
 4. Εκδόσεις Σταμούλης
 5. Γεωργόπουλος Α., (2014), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκδ. Μπένου
 6. Ξανθάκης, Μ.,  Αλεξάκης,  Χ., (2006),  Χρηματοοικονομική  Ανάλυση  Επιχειρήσεων, Αθήνα,
 7. Εκδόσεις Σταμούλη
 8. Παπαδέας και Συκιανάκης (2016), ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, εκδ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

 1. Brigham and Huston (2004), Fundamentals of Financial Management (10th edition)
 2. Arnold G., (2005), The Handbook of Corporate Finance, Prentice Hall publ.
 3. Bhattacharya H., (2007), Total Management by Ratios, Sage publ.
 4. Gitman L., Principles of Managerial Finance (10th edition)