Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Εγγραφές στο ΠΜΣ λήγουν την Δευτέρα, 12-10-2020.

Τα σχετικά με την εγγραφή έντυπα έχουν αποσταλεί με email στους επιτυχόντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (αρχείο WORD)

Β’ κύκλος Αιτήσεων για τη νέα σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών

Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και έως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2020.

Σημαντική διευκρίνιση:

Οι υποψήφιοι που έκαναν Αίτηση στον α΄κύκλο Αιτήσεων, που έληξε στις 25 Ιουλίου 2020, θα ειδοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου για την συμμετοχή τους σε Συνέντευξη.  Όσοι έχουν κάνει Αίτηση στον στον α΄ κύκλο Αιτήσεων δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά.

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για την Νέα Σειρά του Μεταπτυχιακού 2020 – 2021

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου ξεκινησαν οι Αιτήσεις για την Νέα Σειρά Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Υποβάλετε την Αίτησή σας άμεσα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από την ιστοσελίδα, ενώ για περισσότερες πληροφορίες,

επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Γραμματεία.

Εξ’αποστάσεως η διεξαγωγή εξετάσεων του Εαρινού εξαμήνου

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαΐου 2020, αφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

  1. Η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών/φοιτητριών και του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτες και η προστασία τους αποτελεί πάντα προτεραιότητά για την ακαδημαϊκή κοινότητα.
  2. Οι σημερινές έκτακτες συνθήκες και οι περιορισμοί που επιβάλλουν δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία, όπως εύλογα θα απαιτούσε η ακαδημαϊκή παράδοση.
  3. Με στόχο την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής διαδικασίας κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν «εξ αποστάσεως» με κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες να λάβουν μέρος σ’ αυτές με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους για την υγεία τη δική τους, του οικείου περιβάλλοντός τους, αλλά και του προσωπικού του πανεπιστημίου.
  4. Για την ομαλή διεξαγωγή των «εξ αποστάσεως» εξετάσεων, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας της όλης διαδικασίας.

COVID19 – Η Λειτουργία του ΠΜΣ συνεχίζεται απρόσκοπτα μέσω εφαρμογών τηλεκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε πως η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, θα συνεχίσει κανονικά με την χρήση εφαρμογών τηλεκπαίδευσης .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε παρακολουθώντας τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή αποστέλοντας ένα email στην Γραμματεια του ΠΜΣ.