Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν.4485/2017, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής, μέχρι την Τρίτη 6-10-2020 και ώρα 14:00.

Η  σχετική Αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν με email στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ – Απαλλαγή από το Τέλος Φοίτησης 2020-2021

ΦΕΚ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2020-2021

ΦΕΚ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Recommended Posts