Σας ενημερώνουμε πως η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, θα συνεχίσει κανονικά με την χρήση εφαρμογών τηλεκπαίδευσης .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε παρακολουθώντας τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή αποστέλοντας ένα email στην Γραμματεια του ΠΜΣ.

Recommended Posts